NEW 1 photo 1-1.png NEW 2 photo 2-1.png NEW 3 photo 3-1.png NEW 4 photo 4-1.png

Saturday 31 January 2009

Negeri Johor

Bendera
Lagu NegeriAllah peliharakan Sultan


'Nugerahkan dia
segala kehormatan
sihat dan ria
kekal dan makmur
luaskan kuasa
naungkan kami
rakyat dipimpini
berzaman lagi
dengan merdeka bersatu hati
Allah berkati Johor


Allah selamatkan Sultan.

No comments:

Post a Comment