NEW 1 photo 1-1.png NEW 2 photo 2-1.png NEW 3 photo 3-1.png NEW 4 photo 4-1.png

Tuesday 30 June 2009

Pahang Darul Makmur

Bendera
Lagu Negeri


"Ya Allah Yang Masa Kuasa

Lanjutkan Usia Kebawah Duli Yang Maha Mulia

Dirgahayu Darul Makmur Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah Selamatkan Kebawah Duli Raja Kami".

Senikata yang lama:

"Ya Allah Yang Maha Kuasa

Lanjutkan Usia Duli Yang Maha Mulia

Dirgahayu Darul Makmur Aman dan Bahagia Sentiasa

Ya Allah Selamatkan Duli Tuanku Raja Kami".

No comments:

Post a Comment