NEW 1 photo 1-1.png NEW 2 photo 2-1.png NEW 3 photo 3-1.png NEW 4 photo 4-1.png

Thursday 26 September 2013

Kepentingan Biodiversiti Kepada Manusia.

Biodiversiti mempunyai nilai yang besar kepada manusia. Kepentingan biodiversiti bukan sahaja penting kepada kelangsungan hidup tetapi kepada perhubungan tindak balas antara flora dan fauna dengan manusia. Sejak zaman dahulu lagi, nenek moyang kita menggunakan alam semulajadi dengan kehidupan seharian seperti untuk tujuan sebgai makanan dan ubat kepada penyakit-penyakit tertentu. Menurut Siti Zubaidah, Norsuhana dan Fatan Hamamah (2012), berdasarkan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dianggarkan sejumlah 80% dari 6 bilion penduduk dunia bergantung kepada haiwan dan tumbuhan sebagai sumber perubatan dikenali yang sebagai zooterapi. Banyak pendapat mengenai nilai biodiversiti dalam dunia perubatan. Antaranya seperti Jaroli et al. (2010) yang mengatakan Bahan-bahan berasaskan haiwan dan tumbuhan bukan sahaja digunakan dalam perubatan tradisional, tetapi mempunyai nilai yang tinggi sebagai bahan mentah dalam penyediaan ubat-ubatan moden.

Berdasarkan laporan World Research Institute pada tahun 2000 melaporkan 150 jenis ubat-ubatan yang terdapat di Amerika Syarikat didapati, 27 daripadanya berasal dari sumber haiwan. Selain itu, terdapat sebanyak 252 bahan kimia penting telah dipilih oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia, iaitu sebanyak 11% berasaskan tumbuhan dan 8.7% daripada haiwan untuk dijadikan sumber bahan perubatan (Marques, 1997). Pada masa kini juga, hampir 40% kandungan bahan ubat ubatan diekstrak semula jadi daripada haiwan, tumbuhan, fungi dan mikroorganisma (Wilson, 1995). Malah di kebanyakan negara Asia, haiwan telah digunakan dalam perubatan tradisional mereka (Bauer, 2009).

Selain daripada nilai yang tinggi sebagai bahan perubatan, Biodiversiti adalah penting bagi memastikan ekosistem kita dapat berfungsi dengan baik dan normal. Setiap komponen ekosistem adalah berhubung kait di antara satu sama lain, sama ada secara ringkas ataupun kompleks (Universiti Malaya, 2010). Ini bermakna, manusia memerlukan tumbuhan dan haiwan untuk terus menjaga kedamaian ekosistem. Kemusnahan atau kepupusan pada mana-mana spesis akan menyembakan ekosistem menjadi tidak stabil. Nilai biodiversiti adalah terlalu tinggi dan sukar untuk diukur. Diversiti fauna dan flora yang tinggi di Malaysia harus dipelihara dan dikekalkan. Kehilangan biodiversiti dan kemerosotan persekitaran akibat daripada pembangunan yang pesat dan tidak dikawal akan menghasilkan kesan yang negatif kepada negara dan masyarakat. Keseimbangan perlu wujud di antara pembangunan dan pemuliharaan biodiversiti.

Tambahan lagi, Biodiversiti memberi nilai yang cukup besar dalam pelancongan yang bersifat kajian ilmu dan perkongsian alam sekitar dengan manusia dari negara lain yang mempunyai suasana biodiversiti yang berbeza yang ditonjolkan di dalam karya-karya kesenian, perfileman dan kesusasteraan. Contohnya keunikan Bunga Reflesia Seperti gambar 1, yang tidak mampu dinikmati oleh negara-negara Eropah yang lain. Oleh itu, keunikan biodiversiti di Malaysia turut sama dinikmati oleh masyarakat lain dari seluruh dunia melalui lawatan mereka di negara kita. Lawatan daripada tarikan keunikan biodiversiti ini akan meningkatkan ekonomi negara melalui industri pelancongan.

1 comment:

  1. terbaik...terima kasih atas perkongsian ilmu yang bermanfaat ini... sebagai renungan buat semua

    ReplyDelete